Đèn pha lê 93

7.000.000

Đèn mâm pha lê

Kích thước : 650mm