Đèn pha lê 54

7.800.000

Kích thước: 600x600mm Giá: 7.800.000đ

Kích thước: 600x800mm Giá: 10.400.000đ