Đèn gắn tường chất liệu Đồng B6027-1

2.222.000

Đèn gắn tường chất liệu Đồng B6027-1

Chất liệu : ĐỒng